Khai giảng khóa đào tạo, bồi huấn công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Thứ Tư, 14/10/20, 10:42 (GMT+0700)

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Công ty Thủy điện Hòa Bình kết hợp với Công ty TNHH tư vấn quản lý chất lượng Việt Nam khai giảng khóa đào tạo, bồi huấn công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Tham gia khóa đào tạo có 48 học viên gồm lãnh đạo các đơn vị, các tổ trưởng, tổ phó, chuyên viên các phòng có liên quan.

Tới dự và phát biểu khai giảng khóa đào tạo có ông Phạm Văn Vương, Phó giám đốc Công ty.

Nội dung khóa đào tạo tập chung vào 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường.

Chuyên đề 2: Các vấn đề môi trường mà các doanh nghiệp nhìn chung hay gặp phải. Kế hoạch môi trường mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Khóa đào tạo giúp các học viên nắm vững và áp dụng tốt các văn bản pháp luật; những nguồn tiềm ẩn nguy cơ sự cố môi trường phổ biến. Khóa đào tạo dự kiến trong 03 ngày và kết thúc vào thứ 7 ngày 03 tháng 10 năm 2020.

Can Anh Chieu