Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016

Thứ Sáu, 27/05/22, 10:03 (GMT+0700)

Định kỳ hằng năm để ôn lại những kiến thức cũ và trang bị bổ sung kiến thức mới, các kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Trong các ngày từ 24 đến 27 tháng 5 năm 2022, Công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp với Công ty cổ phần Huấn luyện An toàn Việt Nam tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho 280 người nằm trong các nhóm đối tượng nhóm 2, 3, 4, 6 là người lao động trong Công ty. Tới dự và phát biểu khai mạc lớp học Ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết trong công tác huấn luyện ATVSLĐ nhất là đối với công việc sản xuất điện năng của Công ty. Trong những năm qua công tác huấn luyện ATVSLĐ đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, không để sảy ra mất an toàn trong lao động.

Trong chương trình huấn luyện, các học viên được truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố nguy hiểm, độc hại gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra, các phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt vv,…Kết thúc mỗi chương trình học các học viên làm bài kiểm tra để được cấp Giấy chứng nhận, ghi sổ theo dõi về ATVSLĐ.

Ông Trần Văn Hòa Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc lớp họcMột số hình ảnh tại lớp học

(Sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra, phương pháp ép tim ngoài lồng ngực…)

Cộng tác viên Lê Như Hùng

Lê Như Hùng