Thông số kĩ thuật chính:

 • Thủy điện Hòa Bình có thiết kế mực nước dâng bình thường cao 117 m;
 • Mực nước gia cường: 120 m;
 • Mực nước chết: 80m;
 • Các thông số trên đo độ cao so với mực nước biển;
 • Diện tích hồ chứa: 208 km2;
 • Dung tích toàn bộ hồ chứa: 9,45 tỉ mét khối nước;
 • Công suất lắp máy: 1.920 MW, gồm 8 tổ máy;
 • Điện lượng bình quân hằng năm: 8,6 tỉ KWh
 • Đập thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xả và 8 tổ máy phát điện;
 • Mỗi tổ máy có công suất 240 MW;
 • Vốn đầu tư: 1.904.783.458.926 đồng (1,5 tỷ Đô la Mỹ) – Tỉ giá năm 1994