QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Công trình Thủy điện Hòa Bình – Công trình đầu mối đa chức năng, là nguồn điện chiến lược đa mục tiêu nằm ở bậc dưới cùng trong hệ thống bậc thang các công trình Thủy điện trên sông Đà. Công trình được khởi công xây dựng ngày 06 tháng 11 năm 1979 và khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994. Trải qua 15 năm xây dựng, trên 4 vạn cán bộ công nhân Việt Nam và 2,5 nghìn lượt chuyên gia Liên Xô đồng cam chịu khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn để sớm đưa Công trình vào vận hành. Đây là biểu tượng sống động của tình hữu nghị sâu nặng giữa nhân dân hai nước Việt – Xô.

Ngày 09 tháng 11 năm 1988, Bộ Năng lượng ban hành Quyết định số 1307/NL-TCCB&ĐT thành lập Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trực thuộc Công ty Điện lực Miền Bắc. Tháng 10/1994 Nhà máy Thủy Điện Hòa Bình trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 148/2006/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được đổi tên thành Công ty Thủy điện Hòa Bình – Đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

         Hiện nay, Công ty Thủy Điện Hòa Bình được tổ chức và hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-EVN ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

          Tên gọi đầy đủ: Công ty Thủy điện Hòa Bình

          Tên giao dịch tiếng Anh: Hoa Binh Hydro Power Company

          Tên gọi tắt: EVNHPC HOA BINH

           Các mốc lịch sử và sự kiện quan trọng

 1. Khởi công xây dựng công trình: 06/11/1979
 2. Ngăn sông Đà đợt 1: 12/01/1983
 3. Ngăn sông Đà đợt 2: 09/01/1986
 4. Thành lập Nhà máy Thủy điện Hòa Bình: 09/11/1988
 5. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 1: 20h20 ngày 30/12/1988
 6. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 2: 20h31 ngày 04/11/1989
 7. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 3: 20h23 ngày 27/3/1991
 8. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 4: 11h39 ngày 19/12/1991
 9. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 5: 10h43 ngày 19/01/1993
 10. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 6: 22h37 ngày 29/6/1993
 11. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 7:  15h20 ngày 07/12/1993
 12. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 8: 15h26 ngày 04/4/1994
 13.  Khánh thành Nhà máy: 20/12/1994
 14.  Xuất hiện lũ lớn, có đỉnh 22.650m3/s: Công trình đã cắt lũ, đảm bảo  an toàn tuyệt đối cho hạ du.
 15.  Năm 1998 kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động.
 16.  Năm 2003 kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hàng Ba.
 17.  Năm 2005 đạt 100 tỷ kWh (25/02/2005).
 18. Năm 2008 kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hàng Nhì.
 19.  Năm 2010 đạt 150 tỷ kWh (17/12/2010).
 20. Năm 2013 kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hàng Nhất.

Địa chỉ liên hệ: Công ty Thủy điện Hòa Bình

Trụ sở chính: Số 428, đường Hòa Bình, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 0218.3852043

Fax: 0218.3854155

Website: https://www.thuydienhoabinh.vn