Tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016-2020

Thứ Tư, 14/10/20, 10:38 (GMT+0700)

Chiều 02/10/2020 Công ty thủy điện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị gồm các ông bà trong Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban nữ công, Ban thường vụ Công đoàn Công ty, trưởng phó các đơn vị, tổ trưởng nữ công, các cá nhân có thành tích tiêu biểu về công tác VSTBPN giai đoạn 2016-2020 và cá nhân tham gia viết bài dự thi “Vẻ đẹp phụ nữ Ngành điện lực Việt Nam”.

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty.

Hội nghị được nghe ông Trần Văn Tuấn, Đảng ủy viên, Ủy viên thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016-2020; báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những giải pháp thực hiện, thành tích đạt được, các chính sách riêng của Công ty đối với công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới. Hội nghị đã được nghe 03 tham luận về những cách làm hay, kinh nghiệm tổ chức hoạt động được đúc kết từ thực tế các đơn vị như: nữ công phòng Tài chính và Kế toán với tham luận “Thực hiện triển khai, kiểm tra, thanh toán chế độ chính sách cho lao động nữ”; nữ công phân xưởng Thủy công với tham luận “Thực hiện công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ trong đơn vị trực tiếp sản xuất”; nữ công Trung tâm Dịch vụ với tham luận “Đào tạo công tác giao tiếp của nữ hướng dẫn viên trong công tác hướng dẫn tham quan Công trình”.

Cũng tại Hội nghị ông Trần Văn Tuấn công bố các Quyết định thi đua khen thưởng của Công ty cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu về công tác VSTBPN giai đoạn 2016-2020.

Can Anh Chieu