Phòng Kỹ thuật và An toàn tổ chức hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác năm 2020

Thứ Ba, 12/01/21, 08:15 (GMT+0700)

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-EVN, ngày 21/6/2019. Sáng ngày 08/01/2021 phòng Kỹ thuật và An toàn đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với sự có mặt của 20 thành viên trong phòng là người lao động trong Công ty. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Phạm Văn Vương Phó giám đốc Công ty. Tại Hội nghị, Ông Lê Xuân Quyết –Trưởng phòng KTAT thông qua “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng mục tiêu năm 2021”. Ông Nguyễn Đình Thủy– Chủ tịch Công đoàn bộ phận cũng đã thông qua “Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm tiếp theo”. Thảo luận tại Hội nghị nhiều ý kiến đóng góp của người lao động đã được Lãnh đạo Công ty tiếp thu và đề xuất biện pháp giải quyết thấu tình đạt lý trên tinh thần xây dựng và cầu thị với mục tiêu đưa Công ty thủy điện Hòa Bình phát triển hơn nữa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị người lao động phòng KTAT đã thành công tốt đẹp, đây là hoạt động thực thi Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia ý kiến đóng góp và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó của tập thể phòng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm  góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho.

Đinh Thị Loan – KTAT

Can Anh Chieu