HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020.

Thứ Ba, 19/01/21, 09:13 (GMT+0700)

Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nội dung tổ chức Hội nghị người lao động.

Ngày 14/01/2021, tại hội trường tầng 2 nhà AᴨK Ban lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 và tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 với sự có mặt của 150 đại biểu là người lao động trong Công ty.

Về dự Hội nghị phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó Ban Tổ chức và Nhân sự; Ông Nguyễn Quốc Chính phó Ban Kỹ thuật và An toàn; Ông Lê Ngọc Dũng  – Phó ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công ty thông qua “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng mục tiêu năm 2021”. Ông Phạm Văn Vương trình bày “Báo cáo Tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021”. Cũng tại Hội nghị Ông Nguyễn Đăng Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông qua “Báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ và thực hiện TULĐTT năm 2020 tại Công ty”. Hội nghị cũng được nghe các báo cáo: “Báo cáo thực hiện các kiến nghị của các đơn vị và người lao động năm 2020”; Báo cáo “Tổng kết các hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020”.

Hội nghị là dịp để toàn thể CBCNV và Ban Lãnh đạo công ty cùng nhau điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động; đánh giá những thành công cũng như những hạn chế trong công tác lãnh đạo.

Ghi nhận một số ý kiến trao đổi tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công ty đã phát biểu kết luận, đồng thời nêu ra những nhiệm vụ cụ thể cũng như những thách thức khó khăn trong năm tới theo lộ trình định biên lao động của Tập đoàn, đòi hỏi Ban lãnh đạo công ty và tập thể CBCNV phải phấn đấu đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh thay mặt lãnh đạo Tập đoàn trao đổi và giải thích một số kiến nghị của người lao động và ghi nhận những thành quả đạt được của Công ty thủy điện Hòa Bình năm 2020, mong muốn tập thể cán bộ lãnh đạo và người lao động Công ty phát huy truyền thống Anh hùng vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn giao cho Công ty năm 2021.

Hội nghị người lao động Công ty thủy điện Hòa Bình đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được nói lên tâm tư nguyện vọng của mình, được tham gia ý kiến, được hiểu và nắm rõ các vấn đề liên quan đến chính sách phúc lợi của Công ty cũng như các lợi ích chính đáng mà Công ty đem lại. Tất cả những câu hỏi cũng như kiến nghị của người lao động đã được Ban lãnh đạo Công ty cũng như lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận và giải thích một cách cụ thể, chi tiết và rõ ràng với sự trao đổi thẳng thắn, sự thấu hiểu của Ban lãnh đạo đối với toàn thể CBCNV Công ty.

Hội nghị được tổ chức trong bầu không khí đoàn kết, tinh thần dân chủ tập trung trí tuệ cao. Ông Nguyễn Văn Minh đã đưa ra cam kết chung của Ban lãnh đạo với định hướng và quyết tâm trong năm 2021 được thể hiện qua các chỉ tiêu, con số và các hành động cụ thể chi tiết.

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết của Hội nghị người lao động năm 2021; bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021; Công bố các Quyết định khen thưởng năm 2020 cho các tập thể và cá nhân của Công ty.

Hội nghị người lao động năm 2021 thành công là có sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, sự phối hợp của toàn thể CBCNV. Hội nghị kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao và tin tưởng của tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Hòa Bình, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tiếp tục xây dựng  Công ty Thủy điện Hòa Bình ngày càng phát triển thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Cộng tác viên Lê Như Hùng- Trần Văn Tuấn

Can Anh Chieu