NPCIT: Vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng

Thứ Ba, 18/01/22, 11:20 (GMT+0700)

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2021, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (NPCIT) đã vận hành, khai thác an toàn, thông suốt hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, phục vụ đắc lực cho công tác điều hành, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

 

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số

Năm 2021, để duy trì hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng đảm bảo an toàn, thông suốt, tin cậy, NPCIT đã điều hành linh hoạt chế độ trực vận hành 24/7. Trong một số thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã chuyển sang chế độ trực tập trung dài ngày, bảo đảm nguồn nhân lực để chủ động giám sát toàn bộ hệ thống mạng lõi, mạng đường trục liên tỉnh và mạng nội tỉnh khu vực Hà Nội, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nhanh nhất các tình huống phát sinh.

Ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng giám đốc EVNNPC đánh giá cao thành tích NPCIT đạt được trong năm 2021

Công ty tiếp tục đưa vào vận hành khai thác các hệ thống máy chủ để triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành, sản xuất kinh doanh của EVNNPC. Thực hiện thành công 780 cuộc họp hội nghị truyền hình, đem lại hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, công ty cũng đã thiết lập cung cấp các tài khoản TEAM, Zoom và hỗ trợ kỹ thuật hàng trăm cuộc họp trực tuyến.

Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, NPCIT đã kịp thời cung cấp đầy đủ hạ tầng và phối hợp xây dựng hệ thống chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ; tích hợp từ các phần mềm dùng chung để cung cấp số liệu cho hệ thống; kịp thời hoàn thành đưa vào sử dụng 15 quy trình lĩnh vực tài chính kế toán; 19 lĩnh vực kỹ thuật – an toàn; 39 lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng giám đốc EVNNPC trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể NPCIT đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021

Song song đó, công ty cũng đã thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng CMIS, chuẩn hóa mã trên PMIS, rà soát tổng thể toàn bộ cơ sở dữ liệu cho các phần mềm lõi và phần mềm tự phát triển tiến tới xây dựng kho dữ liệu sạch trong toàn tổng công ty.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống dữ liệu

Ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng giám đốc EVNNPC đánh giá, năm 2021, NPCIT đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý vận hành hệ thống viễn thông đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Số lượt sự cố trên hệ thống mạng viễn thông dùng riêng liên tỉnh đã giảm một cách rõ rệt trên cả hệ thống IT và OT; sự cố mạng Scada giảm sâu. Đặc biệt, năm 2021, tuy số lượng thiết bị tăng lên nhiều, nhưng công tác vận hành, xử lý sự cố mạng lõi viễn thông dùng riêng được đảm bảo, không để xảy ra sự cố thiết bị –  đây là một thành công đáng ghi nhận.

Theo ông Phan Tử Lượng, năm 2022,  EVNNPC sẽ tổ chức đánh giá lại toàn diện công tác viễn thông và CNTT để từ đó định hướng về công nghệ, thiết kế hệ thống, mô hình tổ chức vận hành. Do vậy, NPCIT phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong quá trình tư vấn, khảo sát,… Đồng thời, tiếp tục đảm bảo hệ thống viễn thông và CNTT vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng do lỗi chủ quan.

Ông Vũ Đình Khiêm – Giám đốc NPCIT trao Giấy khen của công ty cho các tập thể hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021

Ngoài ra, EVNNPC sẽ đưa vào sử dụng nhiều chương trình chuyển đổi số lớn như số hóa quy trình giai đoạn 2, kho dữ liệu tập trung, dự án GIS,… Do vậy, NPCIT cần phối hợp với các ban chuyên môn, đơn vị tư vấn, chuẩn tốt về hạ tầng đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số; chủ động rà soát, chuẩn hóa dữ liệu các phần mềm dùng chung, sớm lập phương án xây dựng bộ danh mục dùng chung của toàn tổng công ty; chuẩn bị nhân sự và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ vận hành để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số…

Lãnh đạo EVNNPC cũng đề nghị NPCIT tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của tổng công ty trong quá trình chuyển đổi số.

Đại diện NPCIT cho hay, năm 2022, phát huy tối đa vai trò là đơn vị chuyên ngành CNTT của tổng công ty, NPCIT sẽ chuẩn bị đầy đủ và hạ tầng và con người sẵn sàng tiếp nhận, đưa vào sử dụng hiệu quả các thiết bị, công nghệ được EVNNPC triển khai trong thời gian tới. Công ty cũng tiếp tục vận hành, giám sát, khai thác hệ thống viễn thông và CNTT đảm bảo hiệu quả cao, an toàn, ổn định, suất sự cố luôn thấp hơp mức cho phép; không để xảy ra sự cố mất an toàn, an ninh.

Nguồn: EVN

Can Anh Chieu