Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức đào tạo “Nhận thức chuyển đổi số” cho người lao động

Thứ Tư, 22/09/21, 15:22 (GMT+0700)

Thức hiện kế hoạch về chuyển đổi số của Công ty Thủy điện Hòa Bình, ngày 08/9/2021 vừa qua Công ty đã phối hợp với Viện Công nghệ và Sức khỏe thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo nhận thức về Chuyển đổi số năm 2021 dành cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thông qua hệ thống học tập trực tuyến Zoom.

Khóa học nhằm phổ biến, truyên truyền một số kiến thức chung về “Chuyển đổi số” và ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các nhiệm vụ và mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Công ty Thủy điện Hòa Bình trong giai đoạn 2021 – 2022, 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, khóa đào tạo được tổ chức thành 2 lớp. Lớp thứ nhất dành cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty với chủ đề “Đào tạo nhận thức và cách tiếp cận, hành động chuyển đổi số của lãnh đạo”. Một số nội dung như: tổng quan về các xu hướng công nghệ tác động đến xây dựng tài nguyên số và điều hành doanh nghiệp trong môi trường số hóa; vai trò của dữ liệu và quy trình trong bức tranh chuyển đổi số của doanh nghiệp; cách tiếp cận việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mục tiêu và triển khai thực hiện cho hành trình chuyển đổi số tại đơn vị,..

Lớp thứ hai, đào tạo cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty với chủ đề “Chuyển đổi nhận thức của người lao động về chuyển đổi số “, với các nội dung cụ thể về định nghĩa, tổng quan chuyển đổi số tại đơn vị; giới thiệu chuyển đổi số thành công của một số doanh nghiệp, phổ biến các nhiệm vụ, mục tiêu của chuyển đổi số của đơn vị và EVN.

Qua khóa đào tạo, cán bộ công nhân viên trong đơn vị hiểu rõ được những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là: tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vận hành, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn, tối ưu hoá được năng suất lao động của nhân viên… Tất cả những yếu tố này cuối cùng đều giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp sau khi triển khai công tác chuyển đổi số. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng phát của đại dịch Covid-19 cho thấy, chuyển đổi số đã giúp thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp và đem đến những hiệu quả cao hơn, những giá trị mới hơn cho doanh nghiệp. Chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp cần liên tục cập nhật, liên tục học hỏi theo cái mới, cái hiện đại và phải chấp nhận cả thất bại bên cạnh những thành công của sự đổi mới đem lại.

Nằm trong định hướng chung của EVN, Công ty thủy điện Hòa Bình cũng định hướng trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt động nhằm đưa Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả.

Cộng tác viên Cấn Anh Chiêu

Lê Như Hùng