Đoàn thanh niên Công ty thủy điện Hòa Bình “phát tuyến an toàn phòng chống cháy các khu vực và nhổ cỏ mái đập hạ lưu”

Thứ Hai, 04/10/21, 15:50 (GMT+0700)

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn tháng 10/2021 và phong trào thanh niên năm 2021, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Sáng ngày 02/10/2021, Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Hòa Bình tiến hành ra quân thực hiện công trình thanh niên “Phát tuyến an toàn phòng chống cháy các khu vực và nhổ cỏ mái đập hạ lưu”. Công trình được thực hiện ở khu vực hệ thống đường giao thông nội bộ với chiều dài 10 km và mái đập hạ lưu của Công ty. Bên ngoài hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông là khu vực cỏ dại, lau lách phát triển tương đối mạnh. Mái đập hạ lưu là công trình thủy công đập đất đá lát khan không chít mạch được xếp liền mạch với nhau; biển chữ mái đập được bố trí giữa khu vực cơ 75m đến cơ 125m giáp tràn vận hành. Khu vực này xuất hiện nhiều cây cỏ và rêu mốc do ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết đặc biệt trong thời kỳ mùa mưa hàng năm cần vệ sinh đảm bảo mỹ quan công trình.

Buổi lao động đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo Đoàn viên thanh niên Công ty, mang lại ý nghĩa to lớn trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, phát huy tinh thần Xung kích của Tuổi trẻ.

Một số hình ảnh buổi Lễ ra quân

Cộng tác viên Phạm Duy Tùng

Lê Như Hùng