Trạm xá Công ty Thủy điện Hòa Bình làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV

Thứ Năm, 25/02/21, 14:42 (GMT+0700)

Từ ngày thành lập, được sự chỉ đạo sát sao của Ban GĐ Công ty và có sự hợp tác của các đơn vị liên quan. Trạm xá Công ty thủy điện Hòa Bình luôn duy trì tốt các hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu cho toàn thể CBCNV và học sinh, sinh viên các trường trong nghành Điện đến Công ty học tập cũng như khách tham quan công trình.

Trạm xá luôn nêu cao 12 điều y đức trong công tác, học tập đầy đủ các quy chế chuyên môn và tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong hoạt động KCB tại Trạm; Song song với hoạt động chuyên môn, việc rèn luyện y đức được chú trọng, không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ chăm sóc người bệnh, nhất là đối với những người đang mắc các bệnh mạn tích, đặc biệt là bệnh hiểm nghèo; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KCB, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Được thể hiện bằng các kết quả công tác y tế hàng năm của Công ty, nhưng trên hết đã có được tình cảm, sự tin tưởng của CBCNV trong Công ty.

Để nâng cao nhận thức của toàn thể CBCNV về chăm sóc sức khỏe ban đầu, Trạm xá đã chủ động phòng, chống dịch bệnh theo mùa như: Phun thuốc diệt ruồi  muỗi, bọ gậy, diệt chuột tại các vị trí có người lao động làm việc.

Năm 2020 là một năm đặc biệt khi mà dịch bệnh COVID-19 đã trở thành đại dịch, Trạm xá đã tham mưu với lãnh đạo Công ty thành lập BCĐ COVID-19 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Qua đó đã tiến hành tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, giám sát tất cả CBCNV, đối tác đến làm việc, khách tham quan công trình thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để dịch lây lan trong địa phận Công ty, đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện luôn được thông suốt.

Cùng với các đơn vị trong Công ty làm tốt công tác an toàn lao động, hàng năm đã tổ chức cho 100% lao động làm nghề nặng nhọc độc hại được khám sức khỏe và phát hiện những lao động mắc bệnh nghề nghiệp, qua đó tham mưu với lãnh đạo Công ty thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV, qua đó đã phát hiện sớm những bệnh mới và có tư vấn cụ thể để người lao động trong Công ty đi khám và điều trị kịp thời. Trạm xá cũng tiến hành đo, quan trắc Môi trường-Lao động ở những vị trí có người lao động làm việc, tham mưu cho lãnh đạo Công ty khắc phục những yếu tố gây hại đồng thời có những chế độ đãi ngộ phù hợp theo quy định đến từng vị trí và người lao động làm việc.

Trạm xá đã kết hợp với Ban 5S của Công ty thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các vị trí có bếp ăn ca, hệ thống nước sạch qua các máy lọc, đảm bảo vệ sinh cho người lao động khi sử dụng; vào các ngày lễ tết, thời tiết giao mùa đã tuyên truyền các nội dung về chăm sóc sức khỏe đến toàn thể CBCNV qua các phương tiện thông tin như loa phát thanh, dán bản tin và qua mạng nội bộ của Công ty, qua đó đã giúp cho người lao động tự biết cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh để có kế hoạch phòng ngừa và dập tắt ngay từ đầu. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết để có sự tham gia sâu rộng của tất cả CBCNV trong Công ty về công tác chăm sóc sức khỏe, cụ thể hóa bằng việc lan tỏa ý thức học tập, nghiên cứu cuốn Cẩm nang CSSK ban đầu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ấn hành. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho toàn thể CBCNV.

   Chăm lo sức khỏe ban đầu cho CBCNV Công ty

 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho CBCNV và khách đến công tác

Y tế Công ty kết hợp với Ban 5S kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

– Tác giả: Trần Viết Dưỡng – Bác sỹ cơ quan.

– Ảnh: Lê Như Hùng.

Lê Như Hùng