EVN chủ động nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thứ Hai, 08/02/21, 17:01 (GMT+0700)

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 tại các đơn vị trực thuộc EVN đã đạt được một số thành quả bước đầu và cho thấy hiệu quả.

 

 

Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam họp chiều 7/1/2021.

Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã họp chiều 7/1/2021, tại Hà Nội. Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì cuộc họp.

Trong năm qua, EVN đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng các thành quả của cuộc CMCN 4.0, phù hợp với Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như chiến lược của Chính phủ.

Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu, trong giai đoạn tới, các đơn vị cần khai thác hiệu quả các dữ liệu, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động. Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh mạng,…, để chuyển đổi số thành công.

Tại cuộc họp này, ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN cho biết, trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 cũng đã trở thành xu hướng, thành các hoạt động nổi bật, tạo ra phong trào thi đua tại các đơn vị trực thuộc EVN.

Theo Ban Chiến lược phát triển của EVN, tính chung toàn Tập đoàn, trong năm qua, đã có 7 nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 được hoàn thành. Trong đó, riêng Tổng công ty Điện lực miền Trung hoàn thành 3 nhiệm vụ, gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực thị giác máy tính để kiểm tra hình ảnh hiện trường trên chương trình IMIS; Thực hiện số hóa công tác quản lý kỹ thuật lưới điện phân phối (thực hiện thí điểm tại EVNCPC); Nghiên cứu xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện có tích hợp năng lượng tái tạo (kết hợp cùng Ban Chiến lược phát triển của EVN).

Các nhiệm vụ còn lại gồm: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã “Triển khai hệ thống giám sát diện rộng và xử lý dữ liệu lớn vào công tác thu thập thông tin và kiểm soát sự cố trong vận hành hệ thống điện, lập kế hoạch hệ thống điện, thị trường điện”. Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành “Xây dựng thiết kế chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật cho trạm biến áp 110kV kỹ thuật số”. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tự động giao tiếp trực tuyến trên Internet”. Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh hoàn thành “Nghiên cứu lựa chọn, làm chủ công nghệ tự động hóa lưới điện 22kV”.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng khẳng định, các đơn vị đã dần chuyển đổi tư duy, nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cuộc CMCN 4.0. Đặc biệt, qua đại dịch COVID-19, có thể thấy việc chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ, hiệu quả. Các công việc của EVN được duy trì đều đặn nhờ đã chuẩn bị tốt hạ tầng số trong các năm qua. Điều này càng khẳng định việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính quyết định trong giai đoạn tới.

 

Nguồn: https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-chu-dong-nghien-cuu-ung-dung-thanh-qua-cua-cuoc-CMCN-40-vao-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-6-12-27240.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can Anh Chieu