HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DNTW, VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020-2025.

Thứ Ba, 19/01/21, 11:01 (GMT+0700)

Chiều ngày 11/01/2021 Tại hội trường Công ty thủy điện Hòa Bình – Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Công ty thủy điện Hòa Bình là 1/95 điểm cầu tại các Đảng bộ cơ sở với trên 120 đảng viên có mặt tham gia học tập.

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Báo cáo viên Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III với mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty.

Sau Hội nghị theo chỉ đạo của Đảng ủy Công ty các Chi ủy trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người lao động; viết bài thu hoạch; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình, đặc điểm thực tiễn của đơn vị, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả.

                Cộng tác viên: Lê Như Hùng- Trần Văn Tuấn

Can Anh Chieu