Chuyển đổi số là gì?

Thứ Sáu, 02/04/21, 16:52 (GMT+0700)

Theo báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường lớn như Gartner, IC… đều chỉ ra rằng chuyển đổi số thực sự mang lại rất nhiều lợi ích  cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Tại đề án Chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nêu: Chuyển đổi số kà xu hướng tất yếu, vì vậy các doanh nghiệp cần hiểu rõ và có chiến lược thực hiện một cách cụ thể, có sự đầu tư đúng đắn cho những công cụ quan trọng của chuyển đổi số như Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, phân tích kinh doanh…

Vậy Chuyển đổi số là gì?

“Chuyển đổi số là gì?”, đây là câu hỏi của rất nhiều người, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong thời gian vừa qua.

Mặc dù thuật ngữ này đã xuất hiện khá phổ biến trong thời gian gần đây, tuy nhiên lại không có một nghĩa chùng nào cả. Điều này khiến khái niệm chuyển đổi số bị nhầm lẫn với những khái niệm khác như số hóa (digitization)ứng dụng số hóa (digitalization).

Theo wikipedia thì Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc vận dụng tính luôn đổi mới, nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật để giải quyết vấn đề.

Đối với Microsoft cho rằng: “Chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.”

Còn theo định nghĩa nêu tại cẩm nang chuyển đổi số của Bộ thông tin truyền thông thì Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Ở cấp độ Công ty, chuyển đối số có nghĩa là tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi sâu sắc cách hoạt động của công ty bằng cách tạo ra các quy trình sản xuất, kinh doanh và quản lý. Hoặc là một chuỗi những hoạt động thay đổi về cách thức vận hành và những việc làm cụ thể từ trước đến nay. Nó không chỉ mang tái tạo lại những phương pháp truyền thống mà còn có thể sáng tạo những phương pháp mới để đáp ứng những kỳ vọng thay đổi ngày nay.

Nói cách khác, chuyển đổi số không chỉ là sự thay đổi trong các giải pháp công nghệ hay hoạt động của một doanh nghiệp. Nó cũng có thể là một sự thay đổi văn hóa to lớn, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải mạnh dạn thay đổi cách thức hoạt động của tổ chức, như thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Cộng tác viên Nguyễn Đức Trang

Lê Như Hùng