Chương trình ra quân thực hiện công trình Đoàn “Quét vôi tường hộ lan đường nội bộ khu vực mái đập hạ lưu”

Thứ Sáu, 14/10/22, 15:57 (GMT+0700)

Sáng thứ 6 ngày14 tháng 10 năm 2022, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công ty, Đoàn thanh niên Công ty Thuỷ điện Hoà Bình tổ chức ra quân thực hiện công trình Đoàn “Quét vôi tường hộ lan đường nội bộ khu vực mái đập hạ lưu”, theo kế hoạch của BCH Đoàn về công tác tháng 10/2022, nhằm tham gia xây dựng có hiệu quả phong trào “Xanh, sạch, đẹp” góp phần tạo cảnh quan, môi trường các khu vực trong Công ty Thuỷ điện Hoà Bình.

     Bằng tinh thần xung kích tuổi trẻ, các đoàn viên đã khẩn trương thực hiện các công việc được giao, cố gắng hoàn thành sớm nhất phần việc của mình, góp phần vào công việc chung của Đoàn. Với tinh thần hăng say lao động, khu vực thi công quét vôi đã được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng cho công việc tiếp theo. Chương trình ra quân đã thành công rực rỡ với sự hưởng ứng của đông đảo các Đoàn viên.

     Sau khi đã dọn dẹp cho khu vực thi công xong, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty cùng với Ban chỉ huy công trình tiếp tục phân công các công việc còn lại cho các Đoàn viên theo kế hoạch phân giao.

Một số hình ảnh của buổi ra quân

Cộng tác viên: Đinh Quang Diệu

Lê Như Hùng