Thủy điện Hòa Bình đảm bảo chống lũ an toàn công trình

Thứ Sáu, 27/11/20, 16:39 (GMT+0700)

Ngày cập nhật: 08/10/2020
Trong suốt mùa mưa lũ từ 15/6 đến 15/9/2020, tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đà thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên đến tháng 9 và đầu tháng 10/2020, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp không khí lạnh gây mưa trên thượng nguồn, lượng nước về các hồ trên lưu vực sông Đà đều tăng chậm, kết hợp với việc nước các hồ đang ở trong giai đoạn tích ở mức cao, vì vậy mực nước tăng dần tiệm cận tới mức dâng bình thường.

Để đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã chủ động trong việc báo cáo, tham mưu, điều tiết chống lũ, với việc mở cửa xả đáy đảm bảo theo đúng quy định, quy trình vận hành liên hồ chứa. Công ty Thủy điện Hòa Bình đã thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Hòa Bình, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hòa Bình để triển khai chỉ đạo các đơn vị liên quan phòng tránh rủi ro thiên tai. Đồng thời thực hiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Công ty và trên hệ thống thông báo xả lũ gồm 07 điểm hạ lưu sông Đà, điểm xa nhất cách đập Hòa Bình khoảng 30km. Tính từ ngày 30/10/2020 đến 07/10/2020 Thủy điện Hòa Bình đã thực hiện 02 đợt xả qua tràn, mở lớn nhất 02 cửa xả đáy với tổng lượng nước xả qua tràn là 991 triệu m3, tương ứng 235 triệu kWh điện.

Trước đó, ngay từ đầu năm Công ty cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong công tác chuẩn bị Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), cụ thể như thực hiện cập nhật đầy đủ tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) lên trang Web https://phongchongthientai.evn.com.vn; Thưc hiện chương trình diễn tập PCTT&TKCN ngày 23/6/2020; Xây dựng chương trình kế hoạch PCTT&TKCN gồm 30 hạng mục, thực hiện xong trước mùa mưa lũ; Lập báo cáo quan trắc công trình gửi Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ về an toàn hệ thống thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà ngày 5/6/2020. Công ty đã rà soát, cập nhật, bổ sung và ban hành các phương án ứng phó thiên tai, phương án đảm bảo thông tin liên lạc. Xây dựng các quy chế phối hợp vận hành chống lũ trên lưu vực sông Đà với Công ty Thủy điện Sơn La; quy chế phối hợp vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình; Thực hiện việc kiểm tra bảo dưỡng các hệ thống thông tin như hệ thống Camera phục vụ giám sát vận hành xả lũ và an toàn công trình; hệ thống loa thông báo xả lũ tại 07 điểm khu vực hạ du.

Với tình hình diễn biến thời tiết bất thường, những tháng còn lại của năm 2020, Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục chủ động bám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên lưu vực để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan nhằm chỉ đạo, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên nước.

admin