Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020

Thứ Sáu, 25/12/20, 09:15 (GMT+0700)

Trong 02 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty thủy điện Hòa Bình, Đảng bộ Công ty kết hợp với Trung tâm chính trị thành phố khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020 cho cấp ủy các chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Tham gia lớp bồi huấn gồm 22 đồng chí là Ủy viên Đảng ủy cơ sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Phát biểu khai giảng lớp học Ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Công ty mong muốn qua khóa đào tạo các học viên nắm được những kiến thức cần thiết nhằm giúp các Bí thư và cấp ủy viên các chi bộ nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát….

(Ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai giảng lớp học)

Lớp Bồi dưỡng gồm 2 chuyên đề chính:

Chuyên đề thứ nhất: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, Bí thư chi bộ; công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở với một số nội dung cơ bản như Quy trình chuẩn bị một buổi sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết, chương trình công tác hằng năm, quy hoạch cấp ủy các chi bộ…các bước xác minh lý lịch, khi nào cần thẩm tra, đối khớp, những văn bản, biên bản trong kết nạp Đảng, các bước công nhận đảng viên chính thức….xét huy hiệu Đảng….

Chuyên đề thứ 2: Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ với một số nội dung cần tập trung như phân biệt giữa công tác kiểm tra và giám sát, chương trình kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ tài chính của Đảng…

Tại lớp học giảng viên và các học viên cùng nhau trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng mà ở cấp chi bộ hay gặp phải; lớp học trang bị những kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng; qua đó góp phần nâng cao công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Cộng tác viên Lê Như Hùng – Trần Văn Tuấn

Can Anh Chieu