Đại hội điểm Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Thứ Sáu, 27/11/20, 16:43 (GMT+0700)

Ngày cập nhật: 13/05/2020
Ngày 12/5/2020 tại hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức phiên họp chính thức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; về dự Đại hội có 134 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với truyền thống là Đảng bộ cơ sở có bề dày thành tích trong lao động sản xuất, Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn là Đại hội điểm

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy cấp trên tới dự và chỉ đạo Đại hội: đồng chí Nguyễn Hồng Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Tới dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN, lãnh đạo các Ban thuộc EVN; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư từ 19 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ EVN.

Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển” theo chủ đề “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, năng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; hoàn thành tốt nhiệm vụ Công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu”.

Thay mặt Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X trong toàn khóa, khẳng định được năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác xây dựng đảng, và thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị tại Công ty.

Về công tác xây dựng Đảng, trình độ lý luận chính trị, tư tưởng và đạo đức của đảng viên được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố; công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng được tăng cường. Kết quả, hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 31 đảng viên mới (đạt so với chỉ tiêu đề ra là từ 30-35 đảng viên), trong đó có 16 đảng viên mới là đoàn viên thanh niên (cao hơn so với chỉ tiêu 10 đảng viên). Việc việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tận tâm với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty lãnh đạo quản lý vận hành công trình an toàn và hiệu quả. Các chỉ tiêu kỹ thuật thực hiện đều đạt và cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm. Sản lượng điện sản xuất giai đoạn 2015-2020 trung bình năm đạt 10,4 tỷ kWh (cao hơn so với Nghị quyết đề ra 10,0 tỷ kWh). Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong việc bảo vệ an toàn Công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT&TKCN, các cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan, chủ động bám sát tình hình diễn biến thủy văn về hồ, thực hiện điều tiết nước chống lũ bảo đảm an toàn cho hạ du và Công trình.

Cùng với đó, hàng năm Thủy điện Hòa Bình phải đảm bảo cung cấp đủ nước cho gieo cấy vụ lúa đông xuân đồng bằng Bắc Bộ; bảo đảm dòng chảy tối thiểu cho hạ du mùa khô để phục vụ cấp nước sinh hoạt và cải thiện giao thông thủy.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ khóa X tại Đại hội Đảng bộ Công ty lầm thứ XI: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thách như tình hình biến đổi khí hậu diễn ra khó lường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện các nhiệm vụ chính của Công ty. Nhà máy tiếp tục đảm nhiệm vai trò quan trọng trong phát điện, ổn định vận hành hệ thống quốc gia. Nhà máy đã trải qua 32 năm vận hành, tình trạng các hệ thống thiết bị chính (tuabin, cáp dầu 220kV …) đang dần già cỗi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hư hỏng, sự cố thiết bị có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi đang vận hành; lực lượng lao động có độ tuổi trung bình khá cao là trở ngại trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bố trí, sắp xếp đào tạo để chuẩn bị tiếp nhận vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tuy vậy, Đảng ủy Công ty đưa ra mục tiêu “Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng Công ty Thuỷ điện Hoà Bình trở thành đơn vị có trình độ quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại; luôn khẳng định vai trò là Công trình thuỷ điện chiến lược, đa mục tiêu quan trọng hàng đầu của đất nước”.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong Công ty, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận hành Công trình chống lũ bảo đảm an toàn; phát điện hiệu quả; cấp nước chống hạn, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, sinh hoạt và cải thiện tốt giao thông thủy phía hạ du. Phối hợp tổ chức lập và triển khai thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng công trình, thiết bị; bảo đảm cho nhà máy vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng được Tập đoàn giao, trong đó phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Điện 1 để đảm bảo khởi công và hoàn thành Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng theo tiến độ. Sẵn sàng tiếp quản vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng khi được Tập đoàn giao.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; quản lý vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả; phát huy toàn diện, hiệu quả công trình thủy điện đa mục tiêu. Qua đó, Công ty cùng với các đơn vị trong Tập đoàn đã góp phần để Tập đoàn hoàn thành mục tiêu là cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị của Đảng bộ Công ty đã được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được khẳng định và nâng cao. Bởi vậy nhiều năm liền Đảng bộ Công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Dương Quang Thành chỉ đạo, trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Công ty cần tiếp tục thực hiện:

Thứ nhất, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa then chốt. Trong đó cần tiếp tục đổi mới trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên cũng như của Đảng bộ Công ty, để nghị quyết đi vào cuộc sống; cần triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là công tác cán bộ từ công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ lãnh đạo quản lý, nhân sự cấp uỷ,…; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty cần quán triệt sâu sắc mục tiêu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu của Tập đoàn giao gắn với những nhiệm vụ của Công ty. Trong đó sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, đảm bảo điều tiết chống lũ an toàn, vận hành an toàn, ổn định nhà máy, đảm bảo lượng điện sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật theo kế hoạch được giao.

Thứ ba, phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai Dự án NMTĐ Hoà Bình mở rộng, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất, tiếp quản và vận hành tối ưu nhà máy sau khi được Tập đoàn giao; tích cực đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xứng đáng và khẳng định vai trò là công trình thủy điện chiến lược, đa mục tiêu quan trọng hàng đầu của đất nước.

Đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng bộ Công ty cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động. Cùng với đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy; chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Đại hội cảm ơn đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy EVN đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đưa vào Nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện.

Đại hội được nghe 5 báo cáo tham luận về các nội dung: tham luận “Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ trong tình hình mới” do đồng chí Trần Văn Tuấn – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính và Lao động tình bày; tham luận về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ trong điều kiện làm việc theo ca-kíp” do đồng chí Trương Đình Thịnh – Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Vận hành trình bày; tham luận “Công tác quản lý kỹ thuật sau khi cơ cấu lại tổ chức, tách khối sửa chữa sang Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN” do đồng chí Lê Xuân Quyết – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn trình bày; tham luận về “Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và bảo vệ tài nguyên môi trường Công trình nhà máy Thủy điện Hòa Bình” do đồng chí Đỗ Chí Bích – Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Thủy công trình bày; tham luận “Đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên thanh niên và hoạt động Đoàn” do đồng chí Đoàn Văn Khánh – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty trình bày. Các báo cáo tham luận tại Đại hội đều tập trung tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Đảng ủy công ty giao; nêu được những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên có trình độ lý luận ngày càng được nâng cao, luôn đi đầu và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; phân tích tình hình thực tế, đưa ra ý kiến đóng góp và nêu các giải pháp thực hiện để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí. BCH khóa mới đã tổ chức phiên họp thứ Nhất và báo cáo kết quả với Đại hội. BCH Đảng bộ khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Minh được BCH tín nhiệm bầu tiếp tục chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XI. BCH bầu UBKT khóa XI gồm 03 đồng chí, bầu Chủ nhiệm UBKT. Đồng chí Phạm Văn Vương được BCH tín nhiệm bầu tiếp tục chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty khóa XI.

Đại hội cũng đã bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III.

Một số mục tiêu của Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình Khóa XI – nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Về công tác xây dựng Đảng

– Số tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ;

– Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên;

– Trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới;

– Các đoàn thể chính trị – xã hội đều đạt trong sạch, vững mạnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty đạt xuất sắc;

– Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ xây dựng Đảng từ một đến hai lần/năm.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

– Sản lượng điện sản xuất bình quân hằng năm đạt: 10,0 tỷ kWh;

– Nhà máy vận hành an toàn, ổn định; không có sự cố chủ quan gây hậu quả nghiêm trọng;

– Điều tiết nước chống lũ bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại do yếu tố chủ quan; bảo đảm dòng chảy mùa cạn theo quy định, đáp ứng đủ nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng hạ du;

– Các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành – sửa chữa đều đạt và tốt hơn chỉ tiêu kế hoạch;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất, tiếp quản vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng;

– Giữ vững an ninh trật tự, an toàn Công trình. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước và làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Dương Quang Thành-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN           phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

admin