Thủy điện Hòa Bình dự kiến xả 01 cửa xả đáy ngày 13/10/2020

Thứ Hai, 12/10/20, 16:32 (GMT+0700)

Ngày cập nhật: 13/10/2020

Hồi 10h00 ngày 13 tháng 10 năm 2020, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đã đạt cao trình 116,85m, lưu lượng nước về hồ 3311m3 /s, lưu lượng nước chạy máy 2151m3 /s. Theo bản tin dự báo ngày 13/10/2020 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 lưu lượng nước về hồ Hòa Bình trung bình trong 24÷30 giờ tới duy trì ở mức 3183m3 /s và tiếp tục tăng chậm, mực nước hồ Hòa Bình khả năng sẽ vượt mực nước dâng bình thường (MNDBT) 117m. Thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy trên lưu vực sông Hồng ban hành theo quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng chính phủ, Công ty Thủy điện Hòa Bình dự kiến trong vòng 8 ÷ 12 giờ tới đập thủy điện Hòa Bình có thể phải mở 01 cửa xả đáy (xả hiệu chỉnh) để điều tiết, đảm bảo an toàn cho Công trình (có thể mở cửa xả sớm hơn tùy thuộc vào tình hình mưa lũ)

admin