Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy để tích nước hồ chứa ngày 11/10/2020

Thứ Bảy, 10/10/20, 16:36 (GMT+0700)

Ngày cập nhật: 11/10/2020
Ngày 11/10/2020 Công ty thủy điện đã có công văn gửi Ban chỉ huy PCTT tỉnh Hòa Bình và Ban chỉ huy PCTT thành phố Hòa Bình về việc dự kiến đóng xả lũ qua đập tràn thủy điện Hòa Bình.

Căn cứ bản tin dự báo ngày 11/10/2020 của Trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn Quốc gia, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình trong 24÷30h giờ tới duy trì ở mức 2633m
3/s và tình hình thực tế mực nước hồ Hoà Bình lúc 13 giờ ngày 11/10/2020 ở mức 116,55m, lưu lượng nước về hồ 2273m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ lưu 3983m3/s (Lưu lượng qua cửa xả tràn + lưu lượng phát điện qua tổ máy), mực nước hồ Hòa Bình hiện tại đang thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,45m.

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành
kèm theo quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công điện số 18/CĐ-TW hồi 18h ngày 05/10/2020 của Ban chỉ đạo
Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Công ty thuỷ điện Hoà Bình thông báo: Đóng cửa xả đáy số 01 vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 11/10/2020, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu dự kiến còn khoảng 2150m3/s.

admin