Kiểm tra hệ thống công trình thủy công sau xả lũ đợt 1 năm 2022

Thứ Tư, 22/06/22, 09:03 (GMT+0700)

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ban hành theo Quyết định số 740/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện lệnh vận hành hồ chứa từ các Công điện của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Từ 07:00, ngày 12/6/2022 đến 13:00, ngày 19/6/2022 Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện vận hành mở dần các cửa xả sâu theo yêu cầu.

– Số cửa xả mở lớn nhất trong đợt là 05 cửa;

– Lưu lượng xả lớn nhất về hạ du là 10.583 m3/s (qua 08 tổ máy & qua 05 cửa xả sâu vào hồi 22:00, ngày 15/6/2022);

– Tổng thời gian xả trong đợt là: 173 giờ;

– Tổng lượng nước xả trong đợt là: 3,59 tỷ m3.

Phân xưởng Thủy công đã khẩn trương triển khai công tác kiểm tra hiện trường trên toàn bộ hệ thống công trình thủy công thuộc tổ hợp ngầm và lộ thiên trong suốt thời gian xả lũ. Quan trắc chế độ thủy lực trong suốt quá trình xả bằng thiết bị bay UAV, quan trắc bằng trực quan các công trình xả tràn, 02 bờ hạ lưu và vùng chuyển tiếp chân đập, tăng cường công tác quan trắc thấm tại công trình ngầm.

Sau khi kết thúc xả lũ đợt 1, Phân xưởng tiếp tục kiểm tra rà soát lại các công trình thủy công thuộc tuyến chịu áp và quan trắc thấm tại tổ hợp công trình ngầm. Qua kiểm tra tổng thể bằng trực quan và các số liệu quan trắc thấm, tổ hợp công trình thủy công ngầm và lộ thiên hoàn toàn ổn định, không bị hư hỏng kết cấu trong suốt quá trình xả lũ đợt I năm 2022.

Đo lún mặt đập

Kiểm tra hạ lưu bờ phải

Kiểm tra ngưỡng van xả sâu

Kiểm tra mố tiêu năng

Kiểm tra thấm 500

Cộng tác viên Phùng Lê Thành

Lê Như Hùng