Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất

Thứ Sáu, 12/03/21, 09:06 (GMT+0700)

Năm 2021 Chiến dịch Giờ trái đất do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Giờ trái đất kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng hành động để góp phần thúc đẩy những sáng kiến thay đổi hành vi tiêu như tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng đồ nhựa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nói không với tiêu thụ động vật hoang dã…. Chung tay cùng cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

 Nhiều năm qua Công ty thủy điện Hòa Bình đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị, yêu cầu CBCNV, người lao động trong Công ty nhiệt tình tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất bằng những việc làm thiết thực như: tắt điện, tắt điều hòa nhiệt độ khi ra khỏi phòng, sử dụng tiết kiệm giấy in, sử dụng tiết kiệm hợp lý nguồn nước sạch; thu gom rác thải nguy hiểm độc hại theo đúng quy định; trồng, chăm sóc nhiều cây xanh trong khuôn viên Công ty và vùng lân cận…

 Hãy tắt bớt bóng đèn và thiết bị điện khi không thật sự cần thiết (từ 20h30-21h30 ngày 27/3/2021) chúng ta đã góp phần không nhỏ vào bảo vệ môi trường.

Vì hành tinh xanh “Tôi và các bạn” chúng ta cùng hành động.

            Sưu tầm và biên soạn Lê Như Hùng

 

Lê Như Hùng