EVNSPC: Hiệu quả từ chuyển đổi số trong công tác quản trị

Thứ Năm, 28/07/22, 14:32 (GMT+0700)

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã và đang thay đổi phương thức làm việc từ thủ công sang điện tử, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí trong lĩnh vực quản trị, điều hành.

 

Tính đến tháng 6/2022, EVNSPC đã chuyển 98% báo cáo định kỳ bằng bản giấy sang báo cáo điện tử; giảm 93,4% số lượng báo cáo bằng bản giấy các đơn vị gửi tổng công ty; hoàn thành 99% việc triển khai chuyển đổi số tất cả các hoạt động thường xuyên của văn phòng, hành chính văn thư lưu trữ; phát hành gửi/nhận văn bản điện tử qua trục EVNSPC (D-Office) và trục liên thông văn bản EVN…

Bên cạnh đó, công tác quản trị nội bộ như kiểm soát CBCNV, khách, phương tiện ra/vào cơ quan EVNSPC cũng đã thực hiện thông qua hình thức nhận diện khuôn mặt, chấm công điện tử…

EVNSPC đã phát hành gửi/nhận văn bản điện tử qua ứng dụng văn phòng điện tử D-Office và trục liên thông văn bản EVN

Việc chuyển đổi số đã mang đến rất nhiều hiệu quả tích cực. Hình thành thói quen mới trong xử lý công việc cho CBCVN, mang lại môi trường làm việc nhanh gọn. giảm công sức nhân lực kiểm soát cũng như vật tư in ấn, tạo một môi trường làm việc năng động, hiện đại.

Đặc biệt, việc số hóa các văn bản đi/đến trên môi trường mạng đã góp phần, tiết kiệm hàng hàng tỷ đồng tiền in ấn.

Văn phòng điện tử giúp tạo ra một hệ thống quản lý tập trung, giúp lãnh đạo đơn vị có thể điều hành công việc mọi lúc mọi nơi một cách sát sao và minh bạch. Mọi nhân viên cũng có thể dễ dàng quản lý tài liệu, gửi nhận văn bản tức thời, giúp nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên thông tin chung và năng suất lao động.

Theo kế hoạch chuyển đổi số công tác quản trị giai đoạn 2022-2025, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh truyền thông và nhận thức chuyển đổi số trong toàn CBCNV; hoàn thành việc rà soát, xây dựng lưu đồ giải quyết công việc; xây dựng tài liệu mô tả luồng quy trình nghiệp vụ thực hiện và lưu trữ hồ sơ điện tử áp dụng cho các hoạt động thường xuyên; kết nối gửi/nhận trục liên thông văn bản/hồ sơ tài liệu giữa EVNSPC với các đơn vị trực thuộc và ngược lại giữa các đơn vị trong ngành Điện với nhau (trừ tài liệu mật).

EVNSPC đang tiến tới loại bỏ hoàn toàn hình thức báo cáo truyền thống, chuyển sang cập nhật các thông số, dữ liệu trên EVNPortal và các phần mềm dùng chung.

Can Anh Chieu