Đoàn thanh niên Công ty: Ra quân làm vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ Sáu, 08/05/20, 08:12 (GMT+0700)

Sáng ngày 08/05/2020, Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp với Chi Đoàn thanh niên Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN PSC Hòa Bình tổ chức ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường trong khu vực Công ty. Đây là  hoạt động thường xuyên của liên chi đoàn, có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; hình thành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, góp phần phát huy xây dựng nếp sống văn minh tại Công ty. /.

Can Anh Chieu