Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Thứ Ba, 30/01/24, 09:31 (GMT+0700)

Các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty thực hiện tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại đơn vị, tổ chức mình thông qua các hình thức phù hợp (lưu ý phổ biến, tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức đoàn thể, trên trang thông tin điện tử Công ty). Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan; địa phương làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm./.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lê Như Hùng