Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục đào tạo hướng dẫn thực hành tốt 5S

Thứ Sáu, 21/10/22, 11:07 (GMT+0700)

Để nâng cao hiệu quả việc thực hành tốt 5S, ngày 20&21/10/2022 Ban chỉ đạo 5S Công ty đã tổ chức đào tạo hướng dẫn duy trì, cải tiến công cụ thực hành tốt 5S cho toàn thể CBCNV trong Công ty. Khai mạc khóa học, ông Trần Văn Tuấn Trưởng phòng Hành chính và Lao động, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 5S, đã phát biểu và chỉ rõ sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác 5S tại các đơn vị trong Công ty, ông đánh giá kết quả việc thực hiện 5S đạt được trong những năm qua kể từ khi Công ty triển khai thực hiện; trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần cải tiến công cụ để nâng cao hiệu quả việc thực hiện 5S phù hợp với công tác quản trị mới, khoa học và hiệu quả. Chính vì vậy, việc tổ chức bồi huấn kiến thức thực hành tốt 5S đến toàn thể CBCNV Công ty là công việc học tập thường xuyên, qua đó để CBCNV duy trì và thực hiện 5S trong công việc hàng ngày.

Sau lời phát biểu khai mạc, Ông Đào Văn Việt, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn quản lý chất lượng Việt Nam trực tiếp thuyết trình hướng dẫn duy trì cải tiến công cụ thực hành tốt 5S; Với nhiều năm kinh nghiệm và trực tiếp xây dựng cải tiến 5S tại Công ty, cùng những hình ảnh so sánh thực tế, đã cho ta thấy hiệu quả trước và sau khi thực hiện 5S mang lại; năng suất xử lý công việc cao, rút ngắn thời gian tìm kiếm, chuẩn bị, chính việc này sẽ tạo nên tâm lý thoải mái khi bước vào thực hiện công việc, do đó sẽ mang lại hiệu quả cao.

CTV Trịnh Văn Nam

Can Anh Chieu