Công ty Thủy điện Hòa Bình nằm trong top 50 doanh nghiệp trên cả nước đạt tiêu chí “Năng lượng bền vững”

Chủ Nhật, 05/07/20, 10:22 (GMT+0700)

Ngày 04 tháng 7 năm 2020 tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công thương tổ chức Lễ trao giải thưởng “Năng lượng bền vững” lần thứ nhất.

Chương trình “Giải thưởng năng lượng bền vững” năm 2019 do Bộ Công thương bảo trợ là một trong những hoạt động truyền thông trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để ghi nhận, tôn vinh những đơn vị tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, chế biến năng lượng và sản xuất các thiết bị, sản phẩm tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường là rất cần thiết tại thời điểm hiện nay. Ngoài mục tiêu thúc đẩy và khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình còn tạo hiệu ứng về mặt xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc đối với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Công ty Thủy điện Hòa Bình là Doanh nghiệp trong Top 50 các Doanh nghiệp trên cả nước và là 1 trong 20 nhà máy trong khối phát điện đạt tiêu chí “Năng lượng bền vững”. Đây cũng là sự ghi nhận công lao đóng góp của CBCNV Công ty Thủy điện Hòa Bình nói chung và Lãnh đạo Công ty nói riêng trong việc có những giải pháp công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả về năng lượng, bảo vệ môi trường.

Can Anh Chieu