Công ty Thủy điện Hòa Bình bổ nhiệm cán bộ diện Công ty quản lý

Thứ Tư, 28/12/22, 10:01 (GMT+0700)

Ngày 27/12/2022, Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị Phân xưởng Thủy công.

Theo đó, ông Phùng Lê Thành, phó Quản đốc Phân xưởng Thủy công, được bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Thủy công.

Ông Trương Quốc Tuấn, Tổ trưởng tổ Quan trắc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó quản đốc Phân xưởng Thủy công.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của các đồng chí Trưởng phòng Hành chính và Lao động, chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng sự chứng kiến của toàn thể CBCNV Phân xưởng Thủy công.

Cộng tác viên: Trịnh Văn Nam

Lê Như Hùng