Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động

Thứ Tư, 28/12/22, 09:55 (GMT+0700)

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, sáng ngày 26/12/2022 Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức đối thoại định kỳ Quý IV năm 2022 giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động. Đại diện người sử dụng lao động có: Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty; Ông Lê Xuân Quyết, Phó Giám đốc Công ty; Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Hành chính và Lao động; Bà Bùi Thị Kim Dung, Kế toán trưởng. Về phía đại diện người lao động (tổ đối thoại định kỳ) có: Ông Nguyễn Đăng Thịnh, chủ tịch Công đoàn Công ty và các ông/ bà trong Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Tại buổi đối thoại, ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Hành chính và Lao động nêu nội dung thực hiện buổi đối thoại định kỳ quý 4 năm 2022 giữa người sử dụng lao động với tổ đối thoại định kỳ. Thay mặt tổ đối thoại định kỳ, ông Nguyễn Đăng Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày nội dung yêu cầu đối thoại định kỳ của người lao động đã được thống nhất trong Tổ đối thoại; các kiến nghị của người lao động đề xuất đến cải tạo môi trường làm việc cho công nhân trực vận hành gian máy; tăng số lần khám sức khỏe định kỳ cho công nhân vệ sinh làm việc trong hầm; cho công nhân bậc 6 công tác lâu năm được thi lên bậc 7; xem xét bổ sung đối tượng được thi chuyển ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính.

Sau khi nghe nội dung trình bày các kiến nghị của tổ đối thoại định kỳ, thay mặt người sử dụng lao động, Giám đốc Phạm Văn Vương đã chỉ đạo các phòng chức năng nghiên cứu xem xét theo quy định hiện hành, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đối thoại định kỳ luôn là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của các bên; phát huy tính dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để người lao động tận tâm, nỗ lực cống hiến cho Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại

Cộng tác viên: Trịnh Văn Nam

Lê Như Hùng