Công tác kiểm tra trước mùa mưa hồ chứa nước thủy điện Hòa Bình năm 2021

Thứ Sáu, 02/07/21, 07:36 (GMT+0700)

Thực hiện quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (Nghị định 114/2018/NĐ-CP) và Quy trình quan trắc công trình thủy điện Hòa Bình, công tác quan trắc hồ chứa nước theo định kỳ được thực hiện vào thời điểm trước và sau mùa mưa hằng năm. Năm 2021, điều kiện thủy văn trên lưu vực sông Đà có nhiều bất lợi, lượng nước về hồ thấp so với cùng kỳ các năm gần đây, đến ngày 22/6/2021 mực nước hồ đã khai thác đến cao trình 91,74m, thời điểm rất phù hợp cho việc kiểm tra hiện trạng hai bờ và lòng hồ chứa.

Xác định, dự đoán được tình hình thủy văn hồ Hòa Bình, đoàn công tác gồm 12 đồng chí, gồm các kỹ sư, công nhân của phân xưởng Thủy công và lái Tàu, xuồng phục vụ đoàn của phòng Hành chính – Lao động cùng với kỹ sư phòng Kỹ thuật An toàn tiến hành thực hiện công tác kiểm tra hồ chứa trước mùa mưa 2021. Tàu rời bến tại khu vực cửa nhận nước nhà máy thủy điện Hòa Bình vào hồi 07h30’ ngày 26/6/2021. Đội công tác đã thực hiện kiểm tra các hiện tượng trượt lở đất đá, sụt lún địa chất, hệ thống mốc quan trắc ven bờ hồ, việc tuân thủ các qui định về bảo vệ hành lang hồ chứa của các cơ sở doanh nghiệp và dân cư hai bờ từ mặt cắt 01 đến mặt cắt 48. Đặc biệt là khu vực Vạn Yên, Đá Phổ tại mặt cắt 38÷48, khu vực có bãi bồi lớn khi mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình đạt cao trình 90m.

Đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kết thúc chuyến đi vào hồi 18h00’ ngày 28/6/2021 bảo đảm an toàn, thu thập được nhiều hình ảnh và có những đánh giá chính xác về tinh trạng hồ chứa tới mặt cắt 48.

Một số hình ảnh Đoàn công tác

Cộng tác viên Phùng Lê Thành

Lê Như Hùng