Chuyển đổi số và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng của EVN

Thứ Tư, 14/04/21, 07:38 (GMT+0700)

Đó là chủ đề Hội nghị công tác đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2021, diễn ra từ 14-16/4, tại Đà Nẵng. Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc các Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn; các Ban QLDA và công ty tư vấn trực thuộc Tập đoàn và trực thuộc các Tổng công ty.

Hội nghị tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn… các dự án nguồn và lưới điện.

Một số hình ảnh ngày đầu tiên của Hội nghị:

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Tổng giám đốc EVN – Phạm Hồng Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVN trình bày tham luận: Thực trạng, nhận diện các vướng mắc, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án
Đại diện EVNNPT trình bày tham luận: Thực trạng về chất lượng tư vấn khảo sát thiết kế và thách thức trong giai đoạn sắp tới đối với các công trình truyền tải điện
Lãnh đạo Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 trình bày tham luận: Mở rộng công suất các nhà máy thủy điện hiện hữu
Trưởng ban Quản lý Xây dựng EVN trình bày tham luận: Nâng cao hiệu quả quản lý thi công XDCT cùng chuyển đổi số toàn diện
Trưởng ban Pháp chế EVN trình bày tham luận: Một số vấn đề pháp lý về quản lý hợp đồng xây dựng
Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung trình bày tham luận: Thực trạng các khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường GPMB, công tác bồi thường phục vụ thi công dự án lưới điện
Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: https://www.evn.com.vn/d6/news/Chuyen-doi-so-va-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-dau-tu-xay-dung-cua-EVN-6-12-27827.aspx

Can Anh Chieu