Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2022

Thứ Năm, 08/09/22, 10:24 (GMT+0700)

Số lượng: 10 người.
Yêu cầu:
a) Tốt nghiệp chính quy hệ Đại học chuyên ngành Hệ thống điện, Tự động hóa, Thiết bị điện, Kỹ thuật điện (riêng lao động đăng ký chuyển đổi từ các đơn vị khác có tên tại Phụ lục 2 văn bản số 4595/EVN-TCNS ngày 16/8/2022 của EVN chỉ yêu cầu tốt nghiệp Đại học): 08 người.
b) Tốt nghiệp chính quy hệ Cao đẳng chuyên ngành Hệ thống điện, Tự động hóa, Thiết bị điện, Kỹ thuật điện: 02 người.
2. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình – Phân xưởng Vận hành.
Số lượng: 07 người. 
Tốt nghiệp chính quy hệ Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Hệ thống điện, Tự động hóa, Thiết bị điện, Kỹ thuật điện.
Thời gian: Trong giờ làm việc hành chính của Công ty: Sáng từ 7h30’’ đến 11h30’’; chiều từ 13h00’’ đến 16h30’’; từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 28/9/2022.
– Địa điểm: Ứng viên nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính và Lao động (HCLĐ) Công ty; số 428, đường Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
– Điện thoại: 02182.210.349
– Thời gian thi tuyển: Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được Công ty thông báo đến từng ứng viên.
Xem và tải về Thông báo; Đơn đăng ký dự tuyển; Sơ yếu lý lịch TẠI ĐÂY  

Lê Như Hùng