Đại hội chi bộ phân xưởng Vận hành- Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình thành công tốt đẹp

Thứ Tư, 07/09/22, 07:33 (GMT+0700)

Sáng ngày 06/9/2022 chi bộ Phân xưởng Vận hành – Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2022-2025. Là một trong các chi bộ có số lượng Đảng viên đông nhất Đảng bộ Công ty; chi bộ có 46 đảng viên có trình độ chuyên môn cao trong đó 04/46 đồng chí là Thạc sỹ chiếm 8,6%; Kỹ sư 37/46 chiếm 80,43%; Trung cấp 03/46 chiếm 6,52%; Công nhân KT 02/46 chiếm 4,3%.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty. Đại hội đã nghe báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ phân xưởng Vận hành nhiệm kỳ 2020-2022 do đồng chí Trương Đình Thịnh, Bí thư chi bộ, Quản đốc phân xưởng trình bày. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ kết nạp 04 đảng viên; năm 2020 và 2021 được Đảng bộ đánh giá xếp loại Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2020-2022 phân xưởng Vận hành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát hiện gần 2.400 khiếm khuyết thiết bị, trong đó có 250 khiếm khuyết thiết bị quan trọng được Ban Giám đốc đánh giá cao.

Đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Thường vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội; đồng chí đánh giá cao tinh thần của Đại hội và biểu dương những thành tích mà chi bộ Vận hành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ Phân xưởng Vận hành nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Trương Đình Thịnh, Quản đốc Phân xưởng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hoàng Kiên, Phó Quản đốc phân xưởng Vận hành giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Trương Đình Thịnh, Bí thư chi bộ, Quản đốc phân xưởng Điều hành Đại hội

Đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cấp ủy Chi bộ Vận hành nhiệm kỳ 2022-2025 

Cộng tác viên Lê Như Hùng

Lê Như Hùng