Tài liệu phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Ba, 10/08/21, 11:17 (GMT+0700)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động, sức khỏe của người lao động, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phổ biến các tài liệu: Cẩm nang phòng, chống dịch COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và Sổ tay sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty TĐHB xin gửi tới toàn thể CBCNV Công ty và EVNPSC tại Hòa Bình toàn bộ nội dung của cuốn tài liệu, với các hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để giúp cho CBCNV có thêm những kiến thức sâu hơn, nhiều thông tin bổ ích và thực tế hơn về vi rut SAR-CoV-2 với các biến thể của COVID-19, từ đó có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh được tốt hơn cho bản thân, gia đình, cơ quan và cộng đồng.

Hi vọng cuốn “Cuốn cẩm nang phòng, chống dịch bệnh COVID-19” thực sự là cuốn sổ tay vàng về mặt sức khỏe, là hành trang sống cho toàn thể CBCNV cũng như những người thân trong gia đình, cộng đồng để chống lại sự nhân lên của vi rut SAR-CoV-2 trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo

“Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” tại đây.

“Sổ tay sức khoẻ phòng chống dịch COVID-19” tại đây.

Lê Như Hùng