Nhiều hạng mục chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất đã đạt 100% kế hoạch giai đoạn 2021-2022

Thứ Sáu, 28/10/22, 15:39 (GMT+0700)

Là thông tin đáng chú ý từ cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, do Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Ngô Sơn Hải chủ trì vào ngày 28/10 tại Hà Nội.

 

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN.

Phó Tổng giám đốc EVN – Ngô Sơn Hải chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Ban Kỹ thuật sản xuất (EVN), về chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất có 5 nhiệm vụ được giao cho các đơn vị trong giai đoạn 2021-2022.

Nhiệm vụ “hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS” đặt mục tiêu đến hết 2022 hoàn thành 100% thiết bị được số hóa. Các đơn vị đang nỗ lực để cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch.

Nhiệm vụ “sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị” là nội dung chuyển đổi công tác bảo dưỡng sửa chữa theo RCM đối với nhà máy điện (thuỷ điện, nhiệt điện) và CBM đối với lưới điện.

Tính đến nay, các nhà máy thủy điện đã hoàn thành 100% kế hoạch, các NMNĐ thuộc EVN đã đưa module RCM vào sử dụng đạt 100%, các NMNĐ thuộc các tổng công ty phát điện đang triển khai cho 12 hệ thống thiết bị và phấn đấu triển khai 20 hệ thống thiết bị trong năm 2022.

Đối với lưới điện 220-500kV, EVNNPT đã hoàn thành 100% kế hoạch năm. Các tổng công ty điện lực đều đã áp dụng CBM cho sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV, trung, hạ áp.

Nhiệm vụ “xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật các dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất” là nội dung khai thác dữ liệu phục vụ tổng hợp, phân tích, đánh giá cho CBCNV làm công tác kỹ thuật, sản xuất.

Đến nay các tổng công ty phát điện đã xây dựng dashboard trên PMIS của các tổng công ty, riêng EVNGENCO1 phát triển phiên bản dashboard trên mobile.

Các tổng công ty điện lực đã hoàn thành xây dựng các dashboard cơ bản phục vụ công tác quản lý kỹ thuật, đang tiếp tục triển khai mở rộng xây dựng các dashboard tiếp theo.

EVNNPT đã xây dựng các yêu cầu, biểu mẫu và đang triển khai xây dựng dashboard khai thác từ PMIS (ứng dụng BI). Dự kiến nghiệm thu trong tháng 11/2022.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Nhiệm vụ “nâng cấp hệ thống ứng dụng quản lý kỹ thuật PMIS” đã được EVN phê duyệt đề cương nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ cho năm 2022. Song song với quá trình trình duyệt dự án nâng cấp PMIS năm 2022, Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT (EVNICT) cũng đã chủ động thực hiện dần các nội dung công việc được giao.

Nhiệm vụ “ứng dụng hiện trường” được EVNNPT và các tổng công ty điện lực triển khai, ứng dụng và đã mang lại hiệu quả lớn.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN – Ngô Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã rất chủ động ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý, vận hành, đến nay đã đạt được kết quả rất khả quan, qua đó giúp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo EVN yêu cầu các tổng công ty tiếp tục hoàn thiện công tác đồng bộ dữ liệu trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS. Các đơn vị xây dựng báo cáo Dashboard và sử dụng để báo cáo trong các cuộc họp giao ban sản xuất. Các tổng công ty điện lực đảm bảo vận hành tin cậy hệ thống đo xa, xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu đo xa cung cấp thông số công suất phản kháng (cosphi/điện áp) trên lưới trung/hạ áp để điều độ phân phối có công cụ điều khiển đóng cắt tụ bù.

Can Anh Chieu