“Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ” và “Cảm ơn người lao động”

Thứ Năm, 12/05/22, 14:06 (GMT+0700)

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2022. Ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở Công ty Thủy điện Hòa Bình, Giám đốc và Công đoàn Công ty tổ chức Chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ” và “Cảm ơn người lao động”. Tham dự Chương trình có đồng chí Phạm Văn Vương, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Đăng Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí Trưởng các đơn vị, BCH Công đoàn và đại diện người lao động các đơn vị cùng tham dự.

Đây là lần đầu tiên Chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”  và “Cảm ơn người lao động” được triển khai để đoàn viên, người lao động trong Công ty bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống. Buổi làm việc diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở; ý kiến của người lao động tại Chương trình được chia làm 3 nhóm cơ bản. Nhóm thứ nhất về Chế độ chính sách gồm 6 ý kiến; nhóm thứ 2 về cải thiện môi trường làm việc gồm 4 ý kiến; nhóm thứ 3 về công tác chăm lo đời sống cho CBCNV và các hoạt động phong trào gồm 2 ý kiến. Các ý kiến trên đã được Giám đốc Công ty, các Phòng chức năng giải thích và chỉ đạo các đơn vị giải quyết thấu đáo. Đối với chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”, thông qua thực hiện tốt đối thoại tại nơi làm việc, Công đoàn sẽ lắng nghe ý kiến của đoàn viên, CNLĐ, từ đó đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị.

Tại Chương trình, thay mặt Công đoàn Công ty đồng chí Nguyễn Đăng Thịnh “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó cùng Công ty vượt qua khó khăn thử thách trong thời gian qua, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch linh hoạt, hiệu quả vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Giám đốc và Công đoàn đã trao quà cho người lao động và các đơn vị trong Công ty.

Cộng tác viên Lê Như Hùng

Lê Như Hùng