Kiểm tra các hạng mục công trình xây dựng, thủy công và thiết bị quan trắc (lắp đặt tại công trình) trước mùa mưa, lũ năm 2023

Thứ Năm, 06/04/23, 08:21 (GMT+0700)

Thực hiện quy trình bảo trì công trình đối với công trình xây dựng thủy công được ban hành theo quyết định số 20/QĐ-EVN ngày 07 tháng 01 năm 2020 và văn bản số 175/TĐHB-KH ngày 27/2/2023 của Công ty thủy điện Hòa Bình về việc Kiểm tra các hạng mục công trình xây dựng, thủy công và thiết bị quan trắc (lắp đặt tại công trình) trước mùa mưa, lũ năm 2023.

Phân xưởng Thủy công phối hợp với Phòng Kỹ thuật An toàn tiến hành kiểm tra hiện trường toàn bộ hệ thống công trình thủy công, xây dựng thuộc tổ hợp công trình ngầm và lộ thiên; hệ thống tín hiệu, phao tiêu, biển báo; hệ thống thiết bị quan trắc; hệ thống cây xanh, cây cảnh từ ngày 19/3/2023 đến ngày 23/3/2023.

Qua quá trình kiểm tra tổng thể các hạng mục công trình đánh giá ban đầu đối với các công trình thủy công, xây dựng; tín hiệu, phao tiêu, biển báo; hệ thống thiết bị quan trắc; hệ thống cây xanh, cây cảnh hoạt động bình thường đủ điều kiện để đón lũ năm 2023. Một số hư hỏng nhỏ dự kiến sẽ được sửa chữa trước ngày 30/4/2023.

Một số hình ảnh trong quá trình kiểm tra hiện trường:

Cộng tác viên: Trương Quốc Tuấn

Lê Như Hùng