Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2024 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Thứ Sáu, 24/05/24, 17:28 (GMT+0700)

Định kỳ hằng năm để ôn lại những kiến thức cũ và trang bị bổ sung kiến thức mới, các kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Trong các ngày từ 23 và 24 tháng 5 năm 2024, Công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp với Công ty cổ phần Huấn luyện An toàn Việt Nam tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho 88 người nằm trong nhóm đối tượng nhóm 4 là người lao động trong Công ty. Tới dự và phát biểu khai mạc lớp học Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng HCLĐ Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết trong công tác huấn luyện ATVSLĐ nhất là đối với công việc sản xuất điện năng của Công ty. Trong những năm qua công tác huấn luyện ATVSLĐ đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, không để sảy ra mất an toàn trong lao động

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng HCLĐ phát biểu khai giảng lớp học

Trong chương trình huấn luyện, các học viên được truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm, độc hại gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra; các học viên lần lượt được thực hiện phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt vv,…Kết thúc mỗi chương trình học các học viên làm bài kiểm tra để ghi sổ theo dõi về ATVSLĐ.

Học viên tham dự khóa đào tạo Các giảng viên của Công ty CP huấn luyện An toàn Việt NamBác sỹ cơ quan hướng dẫn phương pháp hà hơi thổi ngạt ép tim ngoài lồng ngực Các học viên được thực hành phương pháp ép tim và hà hơi thổi ngạt

Cộng tác viên: Lê Như Hùng

Lê Như Hùng