Hội nghị người lao động phòng Hành chính & Lao động năm 2020

Chủ Nhật, 08/03/20, 15:24 (GMT+0700)

Sáng ngày 06/3/2019, tại trụ sở Công ty Thủy điện Hòa Bình, Hội nghị người lao động Phòng Hành chính và Lao động Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động tổ chức hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động tại Công ty.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công ty cùng toàn thể 80 cán bộ, công nhân viên, người lao động của phòng. Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Tuấn, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính và Lao động báo cáo tổng kết thực hiện niệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của phòng. Cũng tại Hội nghị đồng chí Lê Như Hùng Chủ tịch Công đoàn phòng Hành chính và Lao động báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện TULĐTT, Nội quy lao động và báo cáo đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Trưởng phòng và BCH Công đoàn năm 2019; phát động thi đua năm 2020.

Thông qua các báo cáo, các đại biểu đã trực tiếp thảo luận với lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến chế độ, phúc lợi cho NLĐ trong năm 2019. Đây cũng là dịp để lãnh đạo phòng cũng như lãnh đạo Công ty chia sẻ về định hướng, nhiệm vụ của Công ty nói chung và vai trò, trách nhiệm của NLĐ nói riêng trong giai đoạn kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty và để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho Công ty.

Can Anh Chieu