Hoàn thành khóa bồi huấn, huấn luyện, kiểm tra quy trình, quy phạm an toàn điện định kỳ năm 2020.

Thứ Hai, 01/06/20, 11:00 (GMT+0700)

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra từ 1/5/2020 đến ngày 31/5/2020 trong công ty Thủy điện Hòa Bình với chủ đề “ Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động, nội dung trong tháng 5/2020 về công tác ATVSLĐ.

Với các nội hành động cụ thể: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động gắn với chủ đề của tháng hành động. Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động tại hiện trường sản xuất. Đẩy mạnh công tác tổ chức học tập, huấn luyện, diễn tập ATVSLĐ.

Qua các công tác triển khai cụ thể: Kiểm tra kiểm định toàn bộ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngoặt về an toàn lao động theo kế hoạch, tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại. Đặc biệt để nâng cao ý thức, rèn luyện kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nâng cao hiệu quả công việc cho từng người lao động trong công tác ATVSLĐ và nắm vững quy trình, quy phạm an toàn điện trong quá trình thực hiện công việc với mục tiêu “ Đảm bảo an toàn lao động – ý thức trách nhiệm” đây là nhiệm vụ thiết thực của tập thể CBCNV Công ty TĐHB. Đồng thời thực hiện kế hoạch huấn luyện, kiểm tra quy trình, quy phạm an toàn điện định kỳ, kiểm tra sát hạch các chức danh thực hiện phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác năm 2020; tổ chức bồi huấn, huấn luyện, quy trình, quy phạm an toàn điện tại Công ty. Đối tượng bồi huấn là những người lao động trực tiếp sản xuất, những người có chức danh trong phiếu công tác, phiếu thao tác công nhân quản lý vận hành.

Với mục tiêu năm 2020 của Công ty là “Đảm bảo an toàn lao động – ý thức trách nhiệm”  chương trình huấn luyện được đưa ra có nhiều quy định chi tiết cụ thể, thực tế, linh hoạt hơn so với những năm trước; việc quy định rõ từng nhóm đối tượng, phân công thực hiện tổ chức huấn luyện, lập kế hoạch biên soạn tài liệu sát với thực tế công việc của công nhân năm 2020. Bộ đề thi trắc nghiệm đã được rà soát, hiệu chỉnh và bổ sung cho phù hợp với lĩnh vực công tác của người lao động, “làm việc gì kiểm tra việc đó” giúp người lao động dễ dàng tiếp thu kiến thức trong việc huấn luyện sát hạch đạt chất lượng hiệu quả cao. Trong những năm qua, Công ty đã ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác bồi dưỡng, kiểm tra sát hạnh an toàn vệ sinh lao động bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm được sử dụng trên intenet qua smatphone mọi lúc, mọi nơi; cấu hình đề thi, câu hỏi, đáp án thường xuyên thay đổi không tạo sự  nhàm chán. Bài kiểm tra trắc nghiệm thực hiện trên máy tính đảm bảo nhanh gọn, chính xác người lao động biết được ngay kết quả thi.

Với kết quả đạt 100% người lao động nắm vững và hiểu rõ để tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động, đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc được giao trong kỳ kiểm tra vừa qua. Qua đợt sát hạch này người lao động đã nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm về ATVSLĐ góp phần nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác ATVSLĐ đảm bảo sức khỏe, hạn chế thấp tai nạn có thể xảy ra, đồng thời nhằm trang bị kiến thức thực giúp cho công nhân, người lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo an toàn lao động mang lại lợi ích cho bản thân người lao động và sự phát triển của Công ty.

Can Anh Chieu