Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình kiểm tra hiện trường sản xuất trong tháng công nhân và tháng hành động an toàn và vệ sinh lao động năm 2020

Thứ Ba, 26/05/20, 10:49 (GMT+0700)

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động an toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, nhằm động viên CNVC-LĐ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Ngày 26/5/2020, Công đoàn Công ty phối hợp với Hội đồng ATVSLĐ Công ty thành lập Đoàn kiểm tra hiện trường sản xuất và hiện trường đại tu tổ máy H3.

Tại khu vực đại tu tổ máy H3, Đoàn đã kiểm tra hiện trường làm việc của các Đội công tác thuộc Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN tại Hòa Bình đang thực hiện các hạng mục công việc như: bảo dưỡng cuộn dây roto và stato máy phát; hàn xâm thực các cánh tua bin; thay mới 12 bộ làm mát không khí máy phát, 12 bộ làm mát ổ hướng tua bin, 6 bộ làm mát ổ hướng máy phát; thay thế pha B của máy biến áp T3 và thay 4 bộ làm mát dầu của máy biến áp T3,… Với khối lượng thiết bị thay thế nhiều, công việc sửa chữa đòi hỏi độ chính xác cao, làm việc trong hầm sâu, nên công tác ATVSLĐ, chế độ phiếu, lệnh công tác đã được lực lượng vận hành và các Đội công tác chú trọng thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Theo kế hoạch, tiến độ đại tu H3 từ ngày 01/5 đến ngày 02/6/2020. Đến nay khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đại tu tổ máy H3 sẽ vượt tiến độ từ 1 đến 2 ngày so với kế hoạch.

Thay mặt BCH Công đoàn Công ty, Đoàn đã tặng quà cho ca trực vận hành và đại diện các Đội công tác của Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN tại Hòa Bình để động viên CNVC-LĐ tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong vận hành và sửa chữa đại tu thiết bị đảm bảo an toàn, chất lượng công việc và vượt tiến độ theo kế hoạch./.

Can Anh Chieu