Đoàn Thanh Niên Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện chương trình “Ngày Chủ Nhật xanh “, hưởng ứng Tháng thanh niên 2024

Thứ Hai, 18/03/24, 16:27 (GMT+0700)

Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2024, Đoàn Thanh Niên Công ty Thủy điện Hòa Bình đã ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, trong chương trình “Ngày Chủ Nhật xanh ” của Tháng thanh niên năm 2024.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn, nhằm đóng góp một phần công sức của thanh niên Công ty Thủy điện Hòa Bình trong việc giữ gìn cảnh quan khu vực tượng đài Bác Hồ nói riêng, cũng như cảnh quan công trình Thủy điện Hòa Bình nói chung được xanh-sạch-đẹp.

Một số hình ảnh tại chương trình “Chủ nhật xanh”

Cộng tác viên Đinh Quang Diệu, Nguyễn Thành Nam

Lê Như Hùng