Đảng ủy EVN tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Năm, 22/12/22, 12:21 (GMT+0700)

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cục, vụ chức năng thuộc Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối DNTW.

Từ phải qua: Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng chủ trì hội nghị

Xây dựng Đảng được chú trọng

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVN triển khai đúng theo Điều lệ và các quy định của Đảng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày càng thiết thực, hiện quả. Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022; tổ chức thành công đợt sinh hoạt chính trị “về nguồn” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh 2/9….

Công tác phát triển đảng viên, cơ sở đảng được quan tâm chú trọng. Trong năm đã kết nạp được 214 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 đề ra. Các công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng lãng phí ngày càng được quan tâm triển khai, thực hiện với số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tất cả các cấp đều tăng hơn năm trước; khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những năm trước.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đã duy trì lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức làm việc định kỳ với các tổ chức đoàn thể chính trị theo quy định. Công đoàn các cấp quan tâm, triển khai đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn kịp thời động viên, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động. Đoàn Thanh niên các cấp từng bước tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; phát động và thực hiện nhiều công trình thanh niên có hiệu quả.

Đảng uỷ EVN cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm, EVN và các đơn vị đã thực hiện ủng hộ 130 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ GD&ĐT phát động; Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương; xây dựng trường học, hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, tài trợ học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương; xây dựng, sửa chữa, làm mới nhà ở cho người nghèo, người có công với cách mạng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt và chăm sóc trẻ em mồ côi.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Năm 2022 có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ EVN đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, qua đó lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo điện cho nền kinh tế và đời sống nhân dân với sản lượng điện sản xuất và mua là 261,2 tỷ kWh, tăng trưởng 6,08% so với năm 2021. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như tỷ lệ tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, năng suất lao động bình quân/người…

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, các chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện tiếp tục được cải thiện. EVN đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế sớm hơn 5 tháng so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn đã kết nối hệ sinh thái số EVNConnect với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để cung cấp các dịch vụ điện trên nền tảng công dân số của một số tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo tại hội nghị

Trong công tác đầu tư xây dựng, dù gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Giá trị khối lượng đầu tư toàn EVN năm 2022 ước đạt 89.305 tỷ đồng. EVN đang tiếp tục triển khai thi công Dự án NMTĐ Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng và NMNĐ Quảng Trạch I, hoàn thành 182 công trình lưới điện 110-500kV.

Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động về truyền thông tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, đóng góp tích cực vào chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khẳng định, trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy EVN đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

Đảng ủy EVN và cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương đường lối của Đảng và tình hình thực tiễn của EVN để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm; ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy từng bước được đổi mới, tập trung, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm vị trí, vai trò của Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng ủy EVN khen thưởng các đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liên tục.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng kiểm tra từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng bộ EVN đã nỗ lực, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đã khẳng định và thể hiện rõ vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước với tổng giá trị ước đạt trên 22.500 tỷ đồng, là đơn vị đứng thứ 3 trong Đảng bộ Khối DNTW có đóng góp cao cho ngân sách nhà nước trong năm 2022.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022) nhận Giấy khen của Đảng ủy EVN

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đảng ủy EVN cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; nhiệm vụ then chốt là coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Đảng ủy EVN và các cấp ủy trực thuộc cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Triển khai thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đây là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Đồng thời, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Thay mặt Đảng ủy EVN, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW. Đồng chí Dương Quang Thành cho biết, EVN chọn chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đảng ủy EVN tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc EVN; sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động toàn EVN, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Một số chỉ tiêu công tác xây dựng đảng của Đảng ủy EVN năm 2023:

– Đảng ủy EVN và 100% cấp ủy trực thuộc ban hành nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

– Kịp thời triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

– Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Kết nạp 150 đảng viên, trong đó phấn đấu phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên theo Nghị quyết của Đảng uỷ Khối DNTW và Nghị quyết của Đảng uỷ EVN.

Tin từ EVN

Lê Như Hùng