Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính và Lao động – Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình

Thứ Sáu, 05/06/20, 10:53 (GMT+0700)

Sáng ngày 04/6/2020 Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính và Lao động (HCLĐ) – Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn bộ phận phòng HCLĐ, Công ty Thủy điện Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số: 20/QĐ-CĐTĐHB, ngày 26/02/2020, của Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình trên cơ sở sáp nhập Công đoàn bộ phận phòng TTBV&PC vào Công đoàn bộ phận phòng HCLĐ Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đăng Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng HCLĐ, Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022 do BCH Công đoàn lâm thời trình bày.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Thịnh và đồng chí Trần Văn Tuấn đã có bài phát biểu quan trọng, phân tích một cách sâu sắc, toàn diện về hoạt động công đoàn và những định hướng cho đoàn viên phấn đấu, học tập, rèn luyện. Đồng thời, các đồng chí đã chỉ ra những vấn đề mới đặt ra cho công tác Công đoàn trong thời gian tới. Thay mặt đoàn viên công đoàn đồng chí Lê Như Hùng, Chủ tịch Công đoàn lâm thời xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Thịnh Chủ tịch CĐ Công ty và đồng chí Trần Văn Tuấn Bí thư Chi bộ HCLĐ; Công đoàn HCLĐ sẽ phát huy những thành tích đạt được nhanh chóng, khắc phục những khó khăn, hạn chế đưa công tác Công đoàn ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn HCLĐ nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí là những cán bộ, đoàn viên, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với hoạt động Công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn khoá mới sẽ thay mặt Đại hội tổ chức, điều hành các hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà Báo cáo Đại hội công đoàn đề ra.

Can Anh Chieu