Công ty Thủy điện Hòa Bình sản xuất điện đạt 250 tỷ kWh

Thứ Ba, 25/05/21, 07:48 (GMT+0700)

Là công trình thủy điện đa mục tiêu, với 8 tổ máy có tổng công suất lắp đặt 1.920 MW, Thủy điện Hòa Bình giữ vai trò là công trình nguồn điện quan trọng hàng đầu của hệ thống điện Việt Nam. Trong suốt 33 năm kể từ khi đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành (1988), Thủy điện Hòa Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ: điều tiết nước chống lũ an toàn; phát điện hiệu quả; cấp nước chống hạn đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt và cải thiện giao thông thủy phía hạ du.

Cách đây đúng 5 năm (ngày 24/5/2016), Công ty Thủy điện Hòa Bình sản xuất điện đạt mốc 200 tỷ kWh. Đến nay, ngày 25/5/2021, Công ty sản xuất điện đạt cột mốc mới: 250 tỷ kWh. Đây là con số có ý nghĩa đặc biệt đối với tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty bởi sau 5 năm Công ty đã sản xuất thêm 50 tỷ kWh; nghĩa là sản lượng bình quân mỗi năm đạt tròn 10 tỷ kWh; đây cũng chính là chỉ tiêu phát điện mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong bối cảnh những năm qua, thời tiết thủy văn có nhiều diễn biến bất thường; hệ thống thiết bị vận hành lâu năm, tiềm ẩn sự cố, hư hỏng nhiều hơn… Để đạt được kết quả nêu trên, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành công trình. Đặc biệt là chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng điều tiết nước chống lũ bảo đảm an toàn cho hạ du, khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện. Tổ chức thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp các công trình, thiết bị; bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và duy trì các tổ máy làm việc luôn ổn định, tin cậy. Tăng cường năng lực quản trị các lĩnh vực chuyên môn, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng xuất lao động …

Kết quả đạt được nêu trên đã khẳng định tinh thần lao động sáng tạo; sự nỗ lực cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, CNVC Công ty, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vào hồi 2 giờ 05 phút ngày 25/5/2021 Công ty sản xuất đạt 250 tỷ kWh

Ông Nguyễn Văn Minh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trả lời phỏng vấn báo chí.

Lãnh đạo Công ty tặng quà chúc mừng nhân viên vận hành nhân dịp sản xuất đạt 250 tỷ kWh.

Lê Như Hùng