Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thứ Năm, 18/08/22, 10:16 (GMT+0700)

Ngày 17/8, tại Cao Bằng, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy EVN và tình hình triển khai, thực hiện nội dung kết luận Hội nghị các tổ chức đảng toàn EVN năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng đại diện các vụ chuyên môn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ EVN; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực thuộc.

Cùng dự, còn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các tổ chức Đảng thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (đứng), đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (ngồi giữa) và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chủ trì hội nghị

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, trình bày báo cáo tại hội nghị. Theo đó, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong EVN, dù trực thuộc Đảng ủy EVN hay cấp ủy địa phương, dù có vai trò lãnh đạo hay phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, đều ra sức nỗ lực và phấn đấu cùng một mục tiêu xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vững mạnh. Mặc dù mô hình chưa đồng bộ, chưa thống nhất, song Đảng ủy EVN luôn giữ vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển của EVN; mối quan hệ công tác giữa cấp ủy – lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị – tổ chức đoàn thể của EVN và các đơn vị được quy định cụ thể, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân với chất lượng ngày càng cao; hệ thống điện có dự phòng và điện đã thực sự đi trước một bước.

Về đầu tư xây dựng, EVN đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm, cấp bách; hạ tầng điện lực được củng cố, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu điện cả nước. Hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước và trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh. Hoàn thành vượt kế hoạch đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp được tiến hành theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp nhà nước. Các mặt công tác khác như: phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; công tác thông tin tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra; pháp chế; hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế,…, đều hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ đề ra.

Công tác cán bộ được các cấp ủy trong EVN thực sự chú trọng. Công tác tư tưởng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ở mọi cấp. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị – xã hội được quan tâm.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ủy EVN và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn EVN. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn về sản xuất cung ứng điện; một số dự án điện bị chậm tiến độ; mô hình tổ chức đảng nhìn chung còn nhiều bất cập; phương thức lãnh đạo của Đảng ủy EVN đối với cấp ủy các đơn vị sinh hoạt đảng tại địa phương cũng còn những khó khăn khi tổ chức thực hiện; công tác cán bộ, phối hợp giải quyết đơn thư, tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện…

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát huy thế mạnh góp phần sự nghiệp công nghiệp hóa, điện khí hóa đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ EVN về sự phát triển và những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVN luôn quan tâm đầu tư nguồn và lưới điện đáp ứng yêu cầu điện năng cho nền kinh tế và đời sống của người dân, góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa và điện khí hóa đất nước.

Thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, căng thẳng địa chính trị, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, nước ta đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đảng ủy EVN cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững và chấp hành, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đảm bảo đảng bộ là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đề nghị Đảng bộ EVN tích cực thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối; tập trung lãnh đạo các cấp ủy đơn vị thành viên rà soát, xây dựng phương án và thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng theo mô hình đồng bộ, có hệ thống, gắn với quá trình sắp xếp, tái cơ cấu của EVN; phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà đơn vị thành viên đóng trên địa bàn.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; chủ động kiểm tra giám sát các tổ chức đảng và đảng viên nhằm ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng, các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên. Đồng thời, giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền và Điều lệ Đảng quy định. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ cần đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý vụ việc.

Hội nghị được tổ chức tại Cao Bằng, ngày 17/8/2022

Quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao

Từ những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại đã được thẳng thắn nêu ra tại hội nghị, đặc biệt là tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đề nghị Đảng ủy EVN và cấp ủy các tổ chức đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo các quy định của Ban Bí thư.

Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; chủ động giải quyết hoặc đề xuất phương án với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc, hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đảm bảo EVN giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định của cấp ủy, doanh nghiệp/đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, nhằm đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ. Tiếp tục nghiên cứu rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Tập đoàn theo hướng đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với quá trình tái cơ cấu của EVN và các đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy EVN, các cấp uỷ đơn vị thành viên và cấp ủy địa phương theo đúng Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương, trên tất cả các mặt.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, lãnh đạo các vụ chuyên môn của các Ban đảng Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, lãnh đạo EVN chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp

  • Bài: Xuân Tiến, Ảnh: Ngọc Tuấn – Xuân Tiến (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Lê Như Hùng