Hội Cựu chiến binh Công ty thủy điện Hòa Bình với công tác vệ sinh môi trường

Thứ Tư, 08/09/21, 09:17 (GMT+0700)

Thiết thực chào mừng Quốc khánh 02/9/2021 và hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Điện 21/12/2021, 32 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 06/12/2021 và 77 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2021.

Ngày 04/9/2021, Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty tổ chức Lễ ra quân vệ sinh khu vực đường hộ lan Công ty, tại khu vực bờ trái công trình thủy điện Hòa Bình.

Trong suốt những năm qua, từ ngày thành lập (22/12/2004) Hội Cựu chiến binh Công ty luôn phát huy vai trò tiên phong chung tay bảo vệ môi trường, cụ thể như: quét dọn, nhặt cỏ mái đập, quét vôi xi các đường hộ lan….trong khuôn viên Công ty; Hội Cựu chiến binh Công ty luôn coi đây là việc làm thường xuyên, thiết thực mà Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty giao cho.

Hội Cựu chiến binh Công ty thủy điện Hòa Bình hiện có 60 hội viên, sinh hoạt tại 03 Chi hội. Theo Chủ tịch Hội, để công tác vệ sinh môi trường trong Công ty ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả cao; hàng năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty, Hội Cựu chiến binh đã có những việc làm cụ thể, thiết thực; giáo dục, tuyên truyền cho hội viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của từng hội viên, của các cấp hội trong Hội Cựu chiến binh Công ty. Ngày đầu tiên ra quân Ban Chấp hành Hội đã huy động trên 40 hội viên tham gia, số hội viên còn lại đang thực hiện nhiệm vụ sản xuất của Công ty (công việc chính là đánh rêu mốc, quét nước xi tại các vị trí đường hộ lan với diện tích trên 13.000 m­2, dự kiến thời gian triển khai trong vòng 3 tháng, tranh thủ thời gian ngoài giờ).

Ban Chấp hành Hội cùng với các hội viên quyết tâm hoàn thành trước thời hạn để bàn giao lại công trình cho Công ty với chất lượng và hiệu quả cao mang đậm mầu sắc người lính cụ Hồ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Có thể nói, công tác vệ sinh môi trường đã và đang được các cấp hội đoàn thể trong Công ty đảm nhận, trong đó có tổ chức Hội Cựu chiến binh Công ty đem lại hiệu quả thiết thực tạo môi trường làm việc xanh, sạch đẹp trong Công ty, góp phần không nhỏ xây dựng hình ảnh Công ty thủy điện Hòa Bình ngày càng gần gũi, thân thiện với môi trường./.

Một số hình ảnh buổi Lễ ra quân

Lê Như Hùng