Học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thứ Tư, 03/11/21, 10:04 (GMT+0700)

Ngày 29/10/2021, Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

Tham dự Hội nghị gồm toàn thể 132 cán bộ Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty; Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu, phòng họp B và Hội trường Công ty; Hội nghị được nghe báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của Chuyên đề gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phần thứ hai: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Dương Quang Thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẳng định: Đảng ủy EVN nhận thức và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng thời coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn.

c

Cộng tác viên Lê Như Hùng

Lê Như Hùng