Đề cương và các khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thứ Sáu, 22/07/22, 07:16 (GMT+0700)

 

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 110 NĂM NGÀY SINH ĐC VÕ CHÍ CÔNG

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Lê Như Hùng