Công ty Thủy điện Hòa Bình hoàn thành kế hoạch xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 – 2020

Thứ Tư, 01/04/20, 11:22 (GMT+0700)

Vụ Đông Xuân năm 2019-2020, Công ty Thủ điện Hòa Bình thực hiện kế hoạch của Bộ NN&PTNT, với 03 đợt lấy nước chủ yếu từ hồ Hòa Bình để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 – 2020 cho vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Để đảm bảo kế hoạch cấp nước theo lịch và tiết kiệm nước các hồ chứa thủy điện, năm nay Bộ NN&PTNT đã điều chỉnh linh hoạt, duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội: Đợt 1 từ 1,60 m trở lên, Đợt 2 từ 2,0 m trở lên, Đợt 3 từ 1,4 m trở lên. Trước đây chỉ quy định duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội trong suốt thời kỳ lấy nước từ 2,2 m trở lên.

Tuy nhiên do tình hình thủy văn năm 2019 diễn biến hết sức bất lợi đối với hồ Hòa Bình, lượng nước về thiếu hụt nghiêm trọng, mực nước hồ ngày 31/12/2019 chỉ đạt 102,09 m (ảnh dưới) dẫn tới dung tích hồ thiếu hụt so với mực nước dâng bình thường là 2,90 tỷ m3 thấp hơn dung tích cùng kỳ năm 2018 là 1,90 tỷ m3 cho nên việc vừa đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa tiết kiệm, giữ nước hồ cho sản xuất điện cuối mùa khô 2020 là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Công ty Thủy điện Hòa Bình. Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tính toán xả nước phù hợp theo lịch của Bộ NN&PTNT với tổng lượng nước xả 3 đợt từ hồ Hòa Bình là 1,59 tỷ m3, trong đó:

  + Đợt 1 (từ ngày 18/1 đến ngày 22/1) đã xả 670 triệu m3.

  + Đợt 2 (từ ngày 03/2 đến ngày 08/2) đã xả 700 triệu m3.

   + Đợt 3 (từ ngày 19/2 đến ngày 23/2) đã xả 220 triệu m3.

Công ty Thủy điện Hòa Bình đã hoàn thành kế hoạch xả nước, đạt hiệu quả cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 – 2020 của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đồng thời tiết giảm được 0,93 tỷ mso với năm 2019 là 2,52 tỷ m3 (lượng nước này sản xuất được 202 triệu kWh điện).

Hiện nay, Công ty Thủy điện Hòa Bình đang thực hiện nhiệm vụ giai đoạn mới cũng rất khó khăn là sản xuất điện cho những tháng cuối mùa khô năm 2020 trong khi mực nước hồ xuống rất thấp (lúc 7h00 ngày 31/3/2020 ở mức 96,05 m, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 14,96 m); dung tích hữu ích còn 2,13 tỷ m3 tương ứng với sản lượng điện là 400 triệu kWh. Đồng thời Công ty phải hoàn thành kịp thời việc sửa chữa thiết bị, công trình theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng tốt để thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là chống lũ thắng lợi, tận dụng nước mùa lũ để phát điện đạt sản lượng cao./.

Mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình đầu tháng 01/2020

Can Anh Chieu